Zrób swojej Mamie piękny prezent – wygraj dedykowaną opiekę dietetyka!
Logo

KONKURS na Dzień Matki

Zrób swojej Mamie piękny prezent – wygraj dedykowaną opiekę dietetyka specjalnie dla niej!

Do wygrania jest:

 • NAGRODA GŁÓWNA: Miesięczna, personalizowana opieka dietetyka online
 • 2x 20% zniżka na dowolny pakiet dietetyczny online
 • 5x 10% zniżka na dowolny pakiet dietetyczny online

W skład nagrody głównej wchodzi:

❤ pełen wywiad żywieniowy
❤ analiza nawyków żywieniowych
❤ personalizowany 14-dniowy jadłospis odchudzający (do stosowania przez 1-1,5 miesiąca)
❤ opieka dietetyczna przez miesiąc od otrzymania diety
❤ dostęp do dedykowanego portalu pacjenta
❤ możliwość kontynuacji współpracy w formie online

Nagrody zniżkowe obowiązują na jeden z trzech dostępnych w naszej ofercie pakietów dietetycznych (PROGRAM BASIC, PROGRAM PLUS, PROGRAM MAX)
Szczegóły programów znajdują się na stronie: https://alsand-dietetyka.pl/dieta-online

Co zrobić, aby wziąć udział w konkursie?
✅ wstawić komentarz do postu konkursowego na fb: https://www.facebook.com/alsanddietetyka w którym dokończysz zdanie: Popisowe danie mojej mamy to:….

Oczywiście, będzie nam miło, jeśli polubicie naszą stronę na fb oraz insta (https://www.instagram.com/alsanddietetyka) ;) ale do niczego nie zmuszamy :) :)

❓❓ Kto może wziąć udział w naszym konkursie??
➡️KAŻDY, kto chciałby zrobić prezent swojej ukochanej mamie

🏆🏆 Kto wygrywa?
➡️ wygrywają komentarze z największą ilością polubień (Lubię To!/Super!). Podpowiadamy, że warto zatem udostępniać post wśród znajomych i namawiać do polajkowania Waszego komentarza :)

BAWIMY się do 26.05.2021r. do godz. 22:00.Ogłoszenie wyników: 29.05.2021r.

UWAGA!
Diety personalizowane, stanowiące nagrody w konkursie są dietami redukcyjnymi (odchudzającymi). W tym konkursie, w ramach nagród nie układamy diet: dla osób z zaburzeniami odżywiania, dla sportowców, dla osób ze schorzeniami nerek, dla osób chorujących na nowotwory oraz dla osób chcących wyłącznie zwiększyć masę ciała (masę mięśniową). W wyjątkowych - skomplikowanych przypadkach, Organizator będzie indywidualnie decydować o możliwości podjęcia współpracy. Na wszystkie pytania odpowiadamy pod adresem mailowym: dietetyka@alsand.eu


Regulamin:

Regulamin konkursu Na Dzień Matki na Facebook’u Alsand Dietetyka

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Konkurs walentynkowy na Facebook’u (zwany dalej "Konkursem") jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (zwanym dalej "Regulaminem") i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
 2. Organizatorem Konkursu (dalej „Konkurs na Dzień Matki”) jest ALSAND Aleksandra Piasecka z siedzibą w Puszczykowie, ul. Kopernika 47, z biurem w Puszczykowie przy ul. Piaskowej 28a, o numerze NIP PL 7811825695, Regon 360297260, dalej „Organizator”.
 3. Konkurs prowadzony jest na oficjalnym Profilu “Alsand Dietetyka” w społecznościowym portalu Facebook, pod adresem URL: https://www.facebook.com/alsanddietetyka/
 4. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Konkurs opiera się na wyłonieniu 8 zwycięzców spośród umieszczonych pod wpisem (na Facebooku) komentarzy, spełniających określone w niniejszym Regulaminie kryteria.
 6. Konkurs nie stanowi gry losowej w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540, z zm.).
 7. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób ani w żadnym zakresie sponsorowany, popierany, przeprowadzany, administrowany ani stowarzyszony z serwisem Facebook dostępnym w sieci komputerowej Internet pod adresem URL: http://www.facebook.com/ (dalej: „Facebook”), ani z nimi związany.
 8. Facebook, są to zastrzeżone znaki towarowe, ich użycie na potrzeby konkursów następuje tylko zgodnie z postanowieniami regulaminów serwisu społecznościowego Facebook. Konkurs nie jest w żaden sposób związany z serwisem Facebook oraz Instagram, serwisy te nie ponoszą odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Organizator zobowiązany jest zwolnić Serwis Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z niniejszym konkursem, w tym w szczególności z jakiejkolwiek odpowiedzialności względem jego uczestników.

§ 2 Uczestnicy

 1. W Konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, które:
  1. najpóźniej w dniu rozpoczęcia Konkursu ukończyły 18 lat,
  2. posiadają konto w serwisie Facebook,
  3. nie były dotychczas klientami Gabinetu Dietetycznego Alsand
  4. dodały autorskie komentarz (lub komentarz ze zdjęciem) pod postem konkursowym, zgodnie z postanowieniami Regulaminu,
  5. w dniu dokonania zgłoszenia do Konkursu posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Uczestnikami Konkursu są osoby, które spełnią warunki opisane w niniejszym paragrafie w ust. 1-7 (zwane dalej „Uczestnikami”).
 3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu.
 4. Osoby, które wezmą udział w konkursie, a ich komentarze nie wygrają (nie zdobędą żadnej nagrody) zobowiązują się, że nie będą rościć żadnych pretensji, ani nie będą ubiegać się o żadne odszkodowanie, zadośćuczynienie, przeprosiny wobec Organizatora. Jak też z tego powodu nie będą wystosowywać negatywnych komentarzy na fanpage’u oraz drogą mailową, gdyż przyjmują zasady konkursu.
 5. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu i przekazania nagród Laureatom. Dane osobowe Uczestników podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz.2135 ze zm. - dalej ”u.o.d.o.”),) i będą wykorzystywane wyłącznie do celów przeprowadzenia Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 6. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich Danych Osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia laureata.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 8. Dane Osobowe będą przetwarzane i wykorzystywane przez Organizatora wyłącznie dla celów wskazanych w Regulaminie.

§3 Zasady udziału w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy umieścić pod postem Konkursowym na fanpage’u Alsand Dietetyka na facebook’u, komentarz w postaci dokończenia zdania konkursowego: „Popisowe danie mojej mamy to….”. Komentarz może, lecz nie musi zawierać zdjęcie potrawy.
 2. Zwycięzcami konkursu zostają uczestnicy, których komentarze otrzymają najwięcej "polubień" w serwisie Facebook (reakcja: "Lubię to!" lub "Super").
 3. W Konkursie, wyłonionych zostaje 8 zwycięzców. O rodzaju zdobytej nagrody decyduje ilość polubień. Autor/ka komentarza z największą ilością polubieni zdobywa nagrodę główna. Autorzy komentarzy z kolejno: z drugą i trzecią największą ilością polubień, otrzymują bon rabatowy w wysokości 20% na dowolny pakiet usług online. Autorzy komentarzy z kolejno: z czwartą, piątą, szóstą, siódmą i ósmą największą ilością polubień, otrzymują bon rabatowy w wysokości 10% na dowolny pakiet usług online.
 4. Nagrodami w konkursie są:
  1. NAGRODA GŁÓWNA: 14 dniowa spersonalizowana dieta (odchudzająca) online wraz z opieką dietetyka przez miesiąc od otrzymania przez zwycięzcę diety, oraz dostępem do panelu pacjenta (wartość nagrody: 200 zł)
  2. NAGRODY RABATOWE:
   1. 2x bon na zniżkę 20% na dowolny program dietetyczny online (program basic, plus i max)
   2. 5x bon na zniżkę 10% na dowolny program dietetyczny online (program basic, plus i max)
 5. Nagrody mogą być wykorzystana w formie współpracy online z gabinetem dietetycznym ALSAND.
 6. Nagrody ważne są przez okres 3 miesięcy od daty otrzymania i mogą być wykorzystane przez laureata lub osobę przez nią wskazaną.
 7. Termin trwania konkursu, czyli zamieszczania komentarza opisanego w § 3 ust. 1 Regulaminu, zostaje określony od dnia 19 maja 2021 roku do dnia 26 maja 2021 roku do godziny 22:00.
 8. Udział w Konkursie jest nieodpłatny, a Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z udziału w Konkursie.
 9. Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, że jest właścicielem wszelkich praw autorskich (osobistych i majątkowych) i niniejszym przekazuje Organizatorowi Konkursu prawa do nieodpłatnego wykorzystania zdjęcia (dobrowolnie dodanego do komentarza) w dowolny sposób, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich polach eksploatacji i prawa pokrewne.
 10. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją i zgodą na następującą klauzulę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych).”
 11. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że:
  1. akceptuje warunki Regulaminu Konkursu;
  2. wyraża zgodę na publikację swojego imienia i nazwiska, a także pseudonimu używanego na Facebooku przy ogłaszaniu wyników Konkursu, jako Laureata Konkursu.
 12. Organizator zastrzega prawo do moderowania treści na Facebook’u związanej z konkursem (odpowiedzi, opisów, komentarzy) dodawanych przez Uczestników, jeżeli w odczuciu Organizatora mogą one być sprzeczne z prawem, regulaminem portalu Facebook.com, niniejszym Regulaminem, dobrymi obyczajami, obrażać uczucia lub prawa innych osób, zawierać treści pornograficzne bądź drastyczne, naruszające interes i dobre imię Gabinetu Dietetycznego ALSAND, bądź nie związane z Konkursem. Zabronione jest zamieszczanie przez Uczestników linków bądź odnośników czy też adresów URL do innych stron internetowych.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia świadczonych usług, które są przedmiotem nagród w konkursie, wobec osób, których schorzenia lub stan zdrowia nie wychodzą poza zakres świadczonych przez Organizatora usług. Takie przypadki to w szczególności: osoby z zaburzeniami odżywiania, osoby ze schorzeniami nerek, osoby chorujące na nowotwory, sportowcy). Organizator informuje o tym fakcie w opisie konkursu na profilu firmowym na portalu: facebook.pl

  §4 Ogłoszenie wyników Konkursu
 1. Informacja o Laureatach Konkursu, wraz z podaniem imienia i nazwiska ( także pseudonimu – jeżeli takiego używa), zostanie opublikowana przez Organizatora po rozstrzygnięciu Konkursu w dniu 29.05.21r. na profilu Alsand Dietetyka znajdującej się na stronie: www.facebook.pl.
 2. Dodatkowo Laureaci zostaną poinformowani poprzez wiadomość prywatną przesłaną przez Organizatora Konkursu za pośrednictwem www.facebook.pl.

§5 Wydanie nagród Laureatom

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o zwycięstwie w Konkursie przez oznaczenie na serwisie Facebook, poprzez: dodanie komentarza pod nagrodzonym komentarzem, a następnie tak oznaczeni Zwycięzcy w terminie do 48 godzin są zobowiązani przesłać za pomocą serwisu Facebook prywatną wiadomość poprzez opcję „Wyślij wiadomość” dostępną na Profilu Alsand Dietetyka.
 2. Zwycięzcy, aby mogli otrzymać Nagrodę, zobowiązani są podać w prywatnej wiadomości: imię i nazwisko wybranego odbiorcy nagrody, jego adres e-mail oraz numer telefonu.
 3. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska i numeru telefonu) będzie stanowić przyczynę odmowy wydania Uczestnikowi nagrody w przypadku wygranej.
 4. O sposobie odbioru Nagrody, zwycięzcy zostaną poinformowani w prywatnej wiadomości otrzymanej za pośrednictwem serwisu Facebook.
 5. W związku z tym, że ogłoszenie zwycięzców Konkursu oraz kontakt ze Zwycięzcami w celu odbioru nagrody odbywać się będzie głównie za pośrednictwem serwisu Facebook, każdy Uczestnik Konkursu jest zobowiązany posiadać aktywne konto w serwisie Facebook co najmniej od dnia 1 stycznia 2020 roku.
 6. Za wygrane nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.
 7. Laureaci nie mogą żądać wymiany wygranej nagrody na inną nagrodę.
 8. Laureaci nagrody mogą odmówić odbioru przyznanej im nagrody.

§7 Reklamacje

 1. Uczestnicy mają prawo wniesienia pisemnej reklamacji w trakcie trwania Konkursu oraz w terminie 14 dni od dnia oficjalnego ogłoszenia wyników Konkursu, nie później niż do dnia 08.02.19r. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez Organizatora.
 2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje składane drogą elektroniczną należy przesłać na adres e-mail: dietetyka@alsand.eu - Tytuł e-maila: Reklamacja: „Konkurs na Dzień Matki Pisemna reklamacja powinna być składana na adres: ALSAND Aleksandra Piasecka, ul. Kopernika 47, 62-040 Puszczykowo, z dopiskiem: Reklamacja: „Konkurs na Dzień Matki”.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane personalne, imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym, przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację, podpis Uczestnika.
 4. Forma pisemna reklamacji jest zastrzeżona pod rygorem nieważności.
 5. Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni (decyduje data nadania listu poleconego) włączając w to pisemne zawiadomienie Uczestnika Konkursu o wyniku reklamacji.
 6. Osoba wnosząca reklamacje zostanie powiadomiona pisemnie o rozstrzygnięciu postępowania reklamacyjnego w terminie 14 dni od daty wpływu zgłoszenia reklamacyjnego.
 7. Dane udostępnione przez Uczestników w związku ze zgłoszeniem reklamacji wykorzystane będą przez Organizatora wyłącznie w celu rozpatrzenia i odpowiedzi na reklamację.

§8 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Konkursu będzie dostępny w terminie w biurze Organizatora: Gabinet Dietetyczny Alsand, ul. Piaskowa 28a, Puszczykowo oraz na stronnie: https://alsand-dietetyka.pl w terminie od 12.01.2021r. do 28.02.2021r.
 2. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy techniczne leżące po stronie Uczestnika, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.
 4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według obowiązujących przepisów.

Skontaktuj się z nami

W trosce o twój komfort, przygotowaliśmy plany dojazdu do naszego gabinetu, dostępne dla mieszkańców Puszczykowa, Lubonia, Mosiny, Poznania, Kościana, Wir, Krosna, Krosinka, Rogalina oraz Komornik.

Puszczykowo Luboń Mosina Poznań Kościan Wiry Krosno Rogalin Komorniki Krosinko

Jeśli masz pytania, napisz do nas maila lub zadzwoń

dietetyka@alsand.eu +48 784 086 726