Konkurs walentynkowy - personalizowana dieta dla dwojga! | ALSAND
Logo

KONKURS walentynkowy

Z okazji zbliżających się walentynek, mamy dla Was atrakcyjny konkurs!

Do wygrania jest:

💞Personalizowana dieta dla dwojga (2 tygodniowa)💞i Opieka dietetyczna wraz z wizytą kontrolną

W skład nagrody wchodzi:

❤ pełen wywiad żywieniowy dla dwojga online lub stacjonarnie
❤ pomiary analizatorem składu ciała (w przypadku wyboru usług stacjonarnych w gabinecie w Puszczykowie pod Poznaniem)
❤ personalizowany 14-dniowy jadłospis dla dwojga (do stosowania przez 1-1,5 miesiąca)
❤ wizyta kontrolna (online lub stacjonarna) po 3 tygodniach od rozpoczęcia diety
❤ opieka dietetyczna przez trzy tygodnie od otrzymania diety
❤ możliwość kontynuacji współpracy w formie online lub stacjonarnej w atrakcyjnych cenach

Co zrobić, aby wziąć udział w konkursie?
✅ wstawić komentarz do postu konkursowego na fb: https://www.facebook.com/alsanddietetyka w którym opiszecie Wasze (Twoje i Twojego partnera/partnerki) ulubione wspólne danie (danie nie musi być dietetyczne ;) 🍔🍟🍕🌽🍾).Zdjęcia potrawy w komentarzu z pewnością lepiej przyciągną uwagę ;)
I.... to TYLE!

Oczywiście, będzie nam miło, jeśli polubicie naszą stronę na fb oraz insta (https://www.instagram.com/alsanddietetyka) ;) ale do niczego nie zmuszamy :) :)

❓❓ Kto może wziąć udział w naszym konkursie??
➡️KAŻDY, kto jest zakochany i posiada swoją drugą połówkę (najlepiej blisko siebie, bo wspólne gotowanie na odległość może być... techniczne trudne :D)

🏆🏆 Kto wygrywa?
➡️ wygrywa komentarz z największą ilością polubień (Lubię To!/Super!). Podpowiadamy, że warto zatem udostępniać post wśród znajomych i namawiać do polajkowania Waszego komentarza :)

BAWIMY się do 15.02.2021r. do godz. 23:30.Ogłoszenie wyników: 16.02.2021r.

Regulamin:

Regulamin konkursu walentynkowego na Facebook’u Alsand Dietetyka

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Konkurs walentynkowy na Facebook’u (zwany dalej "Konkursem") jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (zwanym dalej "Regulaminem") i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
 2. Organizatorem Konkursu (dalej „Konkurs walentynkowy”) jest ALSAND Aleksandra Piasecka z siedzibą w Puszczykowie, ul. Kopernika 47, z biurem w Puszczykowie przy ul. Piaskowej 28a, o numerze NIP PL 7811825695, Regon 360297260, dalej „Organizator”.
 3. Konkurs prowadzony jest na oficjalnym Profilu “Alsand Dietetyka” w społecznościowym portalu Facebook, pod adresem URL: https://www.facebook.com/alsanddietetyka/
 4. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Konkurs opiera się na wyłonieniu 1 zwycięzcy spośród umieszczonych pod wpisem (na Facebooku) komentarzu, spełniających określone w niniejszym Regulaminie kryteria.
 6. Konkurs nie stanowi gry losowej w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540, z zm.).
 7. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób ani w żadnym zakresie sponsorowany, popierany, przeprowadzany, administrowany ani stowarzyszony z serwisem Facebook dostępnym w sieci komputerowej Internet pod adresem URL: http://www.facebook.com/ (dalej: „Facebook”), ani z nimi związany.
 8. Facebook, są to zastrzeżone znaki towarowe, ich użycie na potrzeby konkursów następuje tylko zgodnie z postanowieniami regulaminów serwisu społecznościowego Facebook. Konkurs nie jest w żaden sposób związany z serwisem Facebook oraz Instagram, serwisy te nie ponoszą odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Organizator zobowiązany jest zwolnić Serwis Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z niniejszym konkursem, w tym w szczególności z jakiejkolwiek odpowiedzialności względem jego uczestników.

§ 2 Uczestnicy

 1. W Konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, które:
  1. najpóźniej w dniu rozpoczęcia Konkursu ukończyły 18 lat,
  2. posiadają konto w serwisie Facebook,
  3. nie były dotychczas klientami Gabinetu Dietetycznego Alsand
  4. dodały autorskie komentarz (lub komentarz ze zdjęciem) pod postem konkursowym, zgodnie z postanowieniami Regulaminu,
  5. w dniu dokonania zgłoszenia do Konkursu posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Uczestnikami Konkursu są osoby, które spełnią warunki opisane w niniejszym paragrafie w ust. 1-7 (zwane dalej „Uczestnikami”).
 3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu.
 4. Osoby, które wezmą udział w konkursie, a ich komentarze nie wygrają (nie zdobędą żadnej nagrody) zobowiązują się, że nie będą rościć żadnych pretensji, ani nie będą ubiegać się o żadne odszkodowanie, zadośćuczynienie, przeprosiny wobec Organizatora. Jak też z tego powodu nie będą wystosowywać negatywnych komentarzy na fanpage’u oraz drogą mailową, gdyż przyjmują zasady konkursu.
 5. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu i przekazania nagród Laureatom.
 6. Dane osobowe Uczestników podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz.2135 ze zm. - dalej ”u.o.d.o.”),) i będą wykorzystywane wyłącznie do celów przeprowadzenia Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 7. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich Danych Osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia laureata.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 9. Dane Osobowe będą przetwarzane i wykorzystywane przez Organizatora wyłącznie dla celów wskazanych w Regulaminie.

§3 Zasady udziału w Konkursie

 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy umieścić pod postem Konkursowym na fanpage’u Alsand Dietetyka na facebook’u, komentarz dotyczący ulubionej potrawy autora komentarza oraz jego partnera/partnerki. Komentarz może, lecz nie musi zawierać zdjęcie potrawy.
 2. Zwycięzcą konkursu zostaje uczestnik, którego komentarz otrzyma najwięcej "polubień" w serwisie Facebook (reakcja: "Lubię to!" lub "Super").
 3. W Konkursie, wyłoniony zostaje 1 zwycięzca.
 4. Nagrodami w konkursie są: 14 dniowa spersonalizowana dieta dla pary oraz 1 wizyta kontrolna dla pary wraz z opieką dietetyka przez trzy tygodnie od otrzymania przez zwycięzcę diety, wartość nagrody: 500 zł
 5. Nagroda może być wykorzystana w formie współpracy online lub w postaci wizyty/współpracy stacjonarnej, w gabinecie dietetycznym ALSAND, pod adresem: ul. Piaskowa 28A, 62-040 Puszczykowo. Zwycięzca ma obowiązek poinformować organizatora o sposobie wykorzystania nagrody przed rozpoczęciem współpracy.
 6. Nagroda ważna jest przez okres 3 miesięcy od daty otrzymania i mogą być wykorzystane przez laureata oraz drugą osobę, wskazaną przez zwycięzcę.
 7. Termin trwania konkursu, czyli zamieszczania komentarza opisanego w § 3 ust. 1 Regulaminu, zostaje określony od dnia 12 lutego 2021 roku od godziny 19:30 do dnia 15 lutego 2021 roku do godziny 23:30.
 8. Udział w Konkursie jest nieodpłatny, a Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z udziału w Konkursie.
 9. Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, że jest właścicielem wszelkich praw autorskich (osobistych i majątkowych) i niniejszym przekazuje Organizatorowi Konkursu prawa do nieodpłatnego wykorzystania zdjęcia (dobrowolnie dodanego do komentarza) w dowolny sposób, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich polach eksploatacji i prawa pokrewne.
 10. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją i zgodą na następującą klauzulę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych).”
 11. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że:
  1. akceptuje warunki Regulaminu Konkursu;
  2. wyraża zgodę na publikację swojego imienia i nazwiska, a także pseudonimu używanego na Facebooku przy ogłaszaniu wyników Konkursu, jako Laureata Konkursu.
 12. Organizator zastrzega prawo do moderowania treści na Facebook’u związanej z konkursem (odpowiedzi, opisów, komentarzy) dodawanych przez Uczestników, jeżeli w odczuciu Organizatora mogą one być sprzeczne z prawem, regulaminem portalu Facebook.com, niniejszym Regulaminem, dobrymi obyczajami, obrażać uczucia lub prawa innych osób, zawierać treści pornograficzne bądź drastyczne, naruszające interes i dobre imię Gabinetu Dietetycznego ALSAND, bądź nie związane z Konkursem. Zabronione jest zamieszczanie przez Uczestników linków bądź odnośników czy też adresów URL do innych stron internetowych.

§4 Ogłoszenie wyników Konkursu

 1. Informacja o Laureatach Konkursu, wraz z podaniem imienia i nazwiska ( także pseudonimu – jeżeli takiego używa), zostanie opublikowana przez Organizatora po rozstrzygnięciu Konkursu w dniu 16.02.21r. na profilu Alsand Dietetyka znajdującej się na stronie: www.facebook.pl.
 2. Dodatkowo Laureat zostanie poinformowany poprzez wiadomość prywatną przesłaną przez Organizatora Konkursu za pośrednictwem www.facebook.pl.

§5 Wydanie nagród Laureatom

 1. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o zwycięstwie w Konkursie przez oznaczenie na serwisie Facebook, poprzez: dodanie komentarza pod nagrodzonym komentarzem, a następnie tak oznaczony Zwycięzca w terminie do 48 godzin jest zobowiązany przesłać za pomocą serwisu Facebook prywatną wiadomość poprzez opcję „Wyślij wiadomość” dostępną na Profilu Alsand Dietetyka.
 2. Zwycięzca, aby mógł otrzymać Nagrodę, zobowiązany jest podać w prywatnej wiadomości: adres e-mail oraz numer telefonu.
 3. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska i numeru telefonu) będzie stanowić przyczynę odmowy wydania Uczestnikowi nagrody w przypadku wygranej.
 4. O sposobie odbioru Nagrody, zwycięzca zostanie poinformowany w prywatnej wiadomości otrzymanej za pośrednictwem serwisu Facebook.
 5. W związku z tym, że ogłoszenie zwycięzcy Konkursu oraz kontakt ze Zwycięzcą w celu odbioru nagrody odbywać się będzie głównie za pośrednictwem serwisu Facebook, każdy Uczestnik Konkursu jest zobowiązany posiadać aktywne konto w serwisie Facebook co najmniej od dnia 1 stycznia 2020 roku.
 6. Za wygrane nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.
 7. Laureat nie może żądać wymiany wygranej nagrody na inną nagrodę.
 8. Laureat nagrody może odmówić odbioru przyznanej mu nagrody.

§7 Reklamacje

 1. Uczestnik ma prawo wniesienia pisemnej reklamacji w trakcie trwania Konkursu oraz w terminie 14 dni od dnia oficjalnego ogłoszenia wyników Konkursu, nie później niż do dnia 08.02.19r. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez Organizatora.
 2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje składane drogą elektroniczną należy przesłać na adres e-mail: dietetyka@alsand.eu - Tytuł e-maila: Reklamacja: „Konkurs walentynkowy”. Pisemna reklamacja powinna być składana na adres: ALSAND Aleksandra Piasecka, ul. Kopernika 47, 62-040 Puszczykowo, z dopiskiem: Reklamacja: „Konkurs walentynkowy”.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane personalne, imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym, przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację, podpis Uczestnika.
 4. Forma pisemna reklamacji jest zastrzeżona pod rygorem nieważności.
 5. Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni (decyduje data nadania listu poleconego) włączając w to pisemne zawiadomienie Uczestnika Konkursu o wyniku reklamacji.
 6. Osoba wnosząca reklamacje zostanie powiadomiona pisemnie o rozstrzygnięciu postępowania reklamacyjnego w terminie 14 dni od daty wpływu zgłoszenia reklamacyjnego.
 7. Dane udostępnione przez Uczestników w związku ze zgłoszeniem reklamacji wykorzystane będą przez Organizatora wyłącznie w celu rozpatrzenia i odpowiedzi na reklamację.

§8 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Konkursu będzie dostępny w terminie w biurze Organizatora: Gabinet Dietetyczny Alsand, ul. Piaskowa 28a, Puszczykowo oraz na stronnie: https://alsand-dietetyka.pl w terminie od 12.01.2021r. do 28.02.2021r.
 2. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy techniczne leżące po stronie Uczestnika, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.
 4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według obowiązujących przepisów.

Skontaktuj się z nami

W trosce o twój komfort, przygotowaliśmy plany dojazdu do naszego gabinetu, dostępne dla mieszkańców Puszczykowa, Lubonia, Mosiny, Poznania, Kościana, Wir, Krosna, Krosinka, Rogalina oraz Komornik.

Puszczykowo Luboń Mosina Poznań Kościan Wiry Krosno Rogalin Komorniki Krosinko

Jeśli masz pytania, napisz do nas maila lub zadzwoń

dietetyka@alsand.eu +48 784 086 726